به سایت پارسمان شیمی خوش آمدید

زیر مجموعه گروه پارسمان

پانزدهمین کنفرانس ملی بتن و بیست و یکمین همایش روز بتن

پانزدهمین کنفرانس ملی بتن و بیست و یکمین همایش روز بتن با حضور شرکت پارسمان شیمی برگزار خواهد شد.
 
تاریخ شروع کنفرانس
1402-07-15 08:00
 
تاریخ پایان کنفرانس
1402-07-18 18:00
پانزدهمین کنفرانس ملی بتن و بیست و یکمین همایش روز بتن