به سایت پارسمان شیمی خوش آمدید

زیر مجموعه گروه پارسمان

چگونه ردپای بتن را در طبیعت کاهش دهیم؟

سنگدانه ها

ماسه

شن

سیمان

ردپای کربن به مقدار زیاد

سیمان از چه موادی تشکیل شده است؟

چرا؟

در طی فرایند تولید سیمان:

 

 

1- Co2 در هنگام احتراق آزاد می شود

 

Co2 -2 با تجزیه کلسیم کربنات آزاد می شود

 

 

تاثیر بسیار زیاد بر محیط زیست

 

footprint-13

میزان استفاده جهانی از بتن

25 تریلیون کیلوگرم  در سال

 

 

 

 

استفاده در جهت:

دیوار کوهنوردی

پل ها

بستر رودخانه

ساختمان

تحقیقات شرکت هایی مانند  VITO به کجا رسیده است؟

جایگزینی مطمئن برای سیمان

لایروبی رسوبات رودخانه اسکلت

سیمان

با تاثیراتی کمتر بر روی محیط زیست

1- میتواند تا 40 درصد جایگزین سیمان در مخلوط بتن باشد

 

2- دمای تولید پاینتری در حدود 800 تا 900 سانتی گراد دارد

 

3- بدون انتشار CO2 اضافی در طبیعت