به سایت پارسمان شیمی خوش آمدید

زیر مجموعه گروه پارسمان

کاهش 24 درصدی ساخت‌و‌ساز در پاییز 1400 /
در سه استان کاهش 50 درصد است.

کاهش 24 درصدی ساخت‌و‌ساز در پاییز 1400 / در سه استان کاهش 50 درصد است.

منبع خبر:

اخبار نظام مهندسی

اینستاگرام: Hiazmoon@

به گزارش نود اقتصادی بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران تعداد واحدهای درج شده در پروانه‌های ساختمانی پاییز 1400 کشور 86هزار و 732 واحد بوده که نسبت به 113هزار 816 واحد پاییز 1399 کاهش 8/23 درصدی را نشان می‌دهد.

طبق این آمارها، در پاییز امسال ساخت‌و‌ساز در استان خراسان ششمالی با کاهش 50 درصدی، در رتبه اوّل با بیشترین کاهش قرار داشته است. پس از این استان، قزوین با 4/48 درصد و اردبیل با 5/41 درصد به‌ترتیب در رتبه‌های دوم تا چهارم با بیشترین افت ساخت‌و‌ساز قرار دارندو استان تهران با 4/31 درصد کاهش ساخت‌و‌ساز در رتبه 11 کشور قرار دارد.

ساخت‌و‌ساز استان یزد با رشد 66 درصدی بیشترین رشد را در پاییز امسال داشته است.

زنجان با 36 درصد، گلستان با 23 درصد، لرستان با7/22 درصد و ایلام با 17 درصد در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند.