به سایت پارسمان شیمی خوش آمدید

زیر مجموعه گروه پارسمان

ابر روان کننده بتن

گروه محصولات افزودنی‌های ابر روان کننده بتن پارسمان شیمی، شامل نسل جدید  ابر روان کننده‌ها بر پایه پلی‌کربوکسیلات است که به منظور استفاده در شرایط دمایی و اقلیم‌های مختلف آب و هوایی طبقه‌بندی و فرموله شده‌اند.

این گروه محصولات که با کد فلوئنتیس ارائه می‌شوند، قابل استفاده در رده‌های مقاومتی متوسط و بالای بتن بوده و منجر به افزایش کارایی بتن تازه می گردد.

این محصولات به دلیل قابلیت بسیار بالا درکاهش مقدار آب و در نتیجه کاهش مقدار آب به سیمان، باعث افزایش مقاومت بتن شده و نفوذپذیری آن را در برابر عواملی نظیـر کلر و سولفات کاهش می‌دهد. از این رو نام ابرروان کننده را به‌خود گرفته‌اند.

تنوع  ابرروان کننده‌ها به مجریان و استفاده کنندگان این فرصت را می‌دهد که با توجه به شرایطی دمایی و آب و هوایی، جزئیات و حجـم  پروژه مناسب‌ترین و بهینه‌ترین انتخاب را داشته باشند.

مدل محصولتوضیحات محصول

HW-510

ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده بسیار قوی آب مناسب برای شرایط دمایی سرد

HW-510P

ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده قوی آب مناسب برای شرایط دمایی معتدل و سرد

HM-530

 ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده بسیار قوی آب با خاصیت حفظ اسلامپ

PWR-901

ابر روان کننده بسیار قوی بر پایه پلی کربوکسیلات اتر برای شرایط دمایی مختلف

PWR-903

ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده بسیار قوی آب مناسب برای شرایط دمایی گرم

HS-550

ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده بسیار قوی آب با خاصیت حفظ اسلامپ بسیار بالا

HS-500E

ابر روان کننده اقتصادی بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده بسیار قوی آب با خاصیت حفظ اسلامپ بسیار بالا

HP-SR500

ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده بسیار قوی آب مناسب برای شرایط دمایی و محیطی بسیار گرم