به سایت پارسمان شیمی خوش آمدید

زیر مجموعه گروه پارسمان

درباره ما

درباره ما

درباره شرکت خانه‌سازی پارسمان‌ سازه

شرکت خانه‌سازی پارسمان‌سازه (بخش پارسمان شیمی) با بیش از یک دهه فعالیت در حوزه صنعت ساختمـان، با تکیه بر تجــربه و دانش فنی کارشناسان خود، همواره شرکتی پیشرو در راستای ارتقا کیفی صنعت ساخت و ساز بوده است. گروه پارسمان به عنوان مجموعه‌ای فنی و تخصصی در دو واحد پارسمان ‏کوبیاکس ایران (مالک انحصــــــاری تکنولوژی کوبیاکس در ایـران ) و پارسمان شیمی ساختمان ایجاد گردیده است. در راستای توسعه فعالیت گروه پارسمان و با تکیه بر مطالعات انجـام شده در بخش تحقیق و توسعه، واحد پارسمان شیمی ساختمان در سال 1394 با هدف ارتقــا کیفی صنعت ساخت و ساز تاسیس شد. با توجه به نگاه دانش محور گروه پارسمـــــان، پارسمان شیمی ساختمان به عنوان واحدی فنی و مهندسی در حوزه محصولات شیمیایی مورد استفاده در صنعت ساختمــان فعالیت دارد. پارسمان شیمی با تکیه بر تجربه و دانش از یک سو وارتبـاط مناسب با مراجع فنی و دانشگاهی و کشورهای پیشرفته و صاحب تکنولوژی از سویی دیگر، سعی در ارائه بهترین پاسخ به نیازهای این حوزه دارد.

درباره شرکت خانه‌سازی پارسمان‌ سازه

شرکت خانه‌سازی پارسمان‌سازه (بخش پارسمان شیمی) با بیش از یک دهه فعالیت در حوزه صنعت ساختمـان، با تکیه بر تجــربه و دانش فنی کارشناسان خود، همواره شرکتی پیشرو در راستای ارتقا کیفی صنعت ساخت و ساز بوده است. گروه پارسمان به عنوان مجموعه‌ای فنی و تخصصی در دو واحد پارسمان ‏کوبیاکس ایران (مالک انحصــــــاری تکنولوژی کوبیاکس در ایـران ) و پارسمان شیمی ساختمان ایجاد گردیده است. در راستای توسعه فعالیت گروه پارسمان و با تکیه بر مطالعات انجـام شده در بخش تحقیق و توسعه، واحد پارسمان شیمی ساختمان در سال 1394 با هدف ارتقــا کیفی صنعت ساخت و ساز تاسیس شد. با توجه به نگاه دانش محور گروه پارسمـــــان، پارسمان شیمی ساختمان به عنوان واحدی فنی و مهندسی در حوزه محصولات شیمیایی مورد استفاده در صنعت ساختمــان فعالیت دارد. پارسمان شیمی با تکیه بر تجربه و دانش از یک سو وارتبـاط مناسب با مراجع فنی و دانشگاهی و کشورهای پیشرفته و صاحب تکنولوژی از سویی دیگر، سعی در ارائه بهترین پاسخ به نیازهای این حوزه دارد.

رسالت اصلی فعالیت پارسمان شیمی ساختمان

رسالت اصلی فعالیت پارسمان شیمی ساختمان در سه بخش زیر خلاصه می‌گردد: 

1. شناسایی نیازها و مطالبات صنعت ساخت و ساز کشور در حوزه‌ی شیمی ساختمان

2. تامین و تولید محصولات با کیفیت شیمی ساختمان با تکیه بر بومی سازی تکنولوژی‌های روز دنیا

3. ارائه مشاوره تخصصی و فنی با تکیه بر سال‌ها تجربه، دانش و ارتباط با مراجع معتبر علمی کشور یکی از زمینه‌های اصلی فعالیت واحد پارسمان شیمی ساختمان، افزودنی‌های مــورد استفاده در تکنولوژی بتن می‌باشد.

پارسمان شیمی با بهره‌گیری از جدیدترین تکنیک‌ها و امکانات آزمایشگاهی روز دنیا اقــدام به تولید افزودنی‌های بتن اعم از محصولات ابر روان کننده ، فوق روان کننده ، روان کننده‌های نرمال و محصولات کنترل کننده زمان گیرش بتن نموده است. پارسمان شیمی آمادگی دارد تا براساس نیاز ها و شرایط پروژه‌های اجرایی محصولات تخصصی تری را نیز تولید نماید تا جوابگوی نیازهای صنعت ساخت و ساز بوده و رضایت حداکثری مصرف کنندگان را به همراه داشته باشد. گروه محصولات افزودنی‌های فوق کاهنده آب بتن پارسمـــان شیمی، شامــل نسل جدیــد فوق روان کننـده‌ها و ابرروان کننده‌ها بر پایه پلی‌کربوکسیلات است که به منظور استفـــــاده در شرایط دمـایی و اقلیم‌های مختلف آب و هـــوایی طبقه‌بندی و فرمـــــــوله شده‌اند.

تولید کننده افزودنی های بتن -پارسمان شیمی

کیفیت، اعتماد، بهینه سازی

تیم پارسمان سازه

محصــولات پارسمان شیمی که با کد فلوئنتیس ارائـه می‌شوند، قابل استفاده در رده‌های مقاومتی متوسط و بالای بتن بوده و منجر به افزایش کارایی بتن تازه می‌گــردد. این محصولات به دلیل قابلیت بسیار بالا درکاهش مقدار آب و در نتیجه کاهش مقدار آب به سیمان، باعث افزایش مقاومت بتن شده و نفوذپذیری آن را در برابر عواملی نظیــر کلر و سولفات کاهش می‌دهد. تنـــوع این دسته از محصولات به مجریان و استفاده کنندگان این فرصت را می‌دهد که با توجه به شرایطی دمایی و آب و هوایی، جزئیات و حجـم پروژه مناسب‌ترین و بهینه‌ترین انتخاب را با پارسمان شیمی داشته باشند. گروه محصولات دیرسخت شونده پارسمان شیمی با کنترل زمـــان گیرش و ایجـــــــاد کارایی موجب بهبود مشخصات مکانیکی بتن می‌شود. این محصـــول با ایجاد تاخیر کنتــــــرل شده درگیرش ملات و بتن و جلوگیــــــری از سفت شـــدگی آن سبب سهولت در بتنریزی و پرداخت سطوح می‌گردد. استفــــاده از این محصول برای بتن‌ریــزی در شرایط دمایی گرم، بتن ریزی حجیم و حمل و یا نگهداری بتن تازه در زمان طــــولانی توصیه می‌شود.

تیم پارسمان سازه

Untitled (260 x 260 px)
علی امینی مدیر عامل
Untitled (260 x 260 px)
علی امینی کارمند
Untitled (260 x 260 px)
علی امینی کارمند
Untitled (260 x 260 px)
علی امینی کارمند
Untitled (260 x 260 px)
علی امینی کارمند
محصولات افزودنی های بتن پارسمان شیمی