Welcome to Parsmanchemical website

logo-foter
Subgroup of ParsmanGroup
Factory
Factory
Parsman Construction Chemical Manufacturer of Concrete admixtures, Cement grinding aids and dry mortars
Leading in products development according to large project technical requierments
Leading in products development according to large project technical requierments
With more than a decade of research activities in the field of consrtuction chemical and communication with accredited of the excllence scientific centers
Leading in the production of various chemical and mineral products used in the construction industry
Leading in the production of various chemical and mineral products used in the construction industry
Parsman Shimi Company is a leader in supplying and producing quality building chemical products
Parsman construction specialized labratory
Parsman construction specialized labratory

Parsman chemical

Manufacturer of Concrete admixtures, Cement grinding aids and dry mortars

We are a leading company in the field of production of concrete chemical admixtures.

Consult with our experts for your field of activity.

By working in the field of chemical products used in the construction

 

industry, relying on the experience and technical knowledge of experts, we have always been a leading company in order to improve the quality of the construction chemical industry.

Our product categories

Concrete applications

Learn more about the use of concrete
ازمایشگاه افزودنی های بتن و ملات پارسمان شیمی

Why Parsman Chemical?

Parsman Sazeh Construction Company (Parsman Shimi Department) with more than a decade of activity in the field of construction industry, relying on the experience and technical knowledge of its experts, has always been a leading company in order to improve the quality of the construction industry. Parsman Group has been established as a technical and specialized complex in two units of Cobiax Iran (the exclusive owner of Cobiax technology in Iran) and Parsman Chemical instruction.

Ask us your questions and we will help you!

بتن یک ماده ترکیبی است که عمدتاً از سیمان پرتلند ، آب و سنگدانه (شن ، ماسه یا سنگ) تشکیل شده است. هنگامی که این مواد با هم ترکیب شود، یک ماده خمیری شکل ایجاد میکنند که به تدریج پس از مدتی سفت می شود. از بتن نوع های مختلفی وجود دارد که از جمله:

 • بتن با مقاومت متوسط
 • بتن معمولی
 • بتن سبک
 • بتن با چگالی بالا
 • بتن آرمه
 • بتن پیش ساخته
 • بتن پیش تنیده
 • بتن مسلح به الیاف شیشه
 • بتن هوادهی شده
 • بتن خود متراکم
 • بتن هوشمند
 • بتن الیافی
 • بتن پلیمری

افزودنیهای بتن، مواد معدنی یا شیمیایی هستند که در حین اختلاط به مخلوط بتن اضافه می‌شوند تا خواص جدیدی را در بتن ایجاد کنند. در واقع به جز سیمان، آب و سنگدانه ها، هر جزء اضافی دیگر در مواد متشکله بتن، افزودنی نام دارد. مواد افزودنی بلافاصله قبل یا در حین اختلاط مخلوط بتن به آن اضافه می شود.

برخی اهداف استفاده از افزودنی به شرح زیر است:

 • خارج کردن هوای مخلوط بتن
 • کاهش میزان تقاضای آب
 • افزایش کارایی مخلوط
 • تنظیم زمان گیرش
 • دستابی به مقاومت‌های بهتر

آزمایش اسلامپ به عنوان شاخصی جهت ارزیابی قوام و کارایی بتن مورد استفاده قرار می‌گیرد و اغلب به میزان آب اضافه شده به مخلوط بمنظور افزایش سهولت در بتن‌ریزی وابسته است تست اسلامپ برای بتن معمولی مطابق استاندارد ملی به شماره 2-3203 (DIN EN 12350-2) و برای بتن خودمتراکم مطابق استاندارد ملی به شماره 11270 (ASTM C1611/C1611M) انجام می‌گردد.

این آزمایش مطابق مشخصات اعلامی توسط استانداردهای مربوطه با استفاده از سینی اسلامپ، مخروط اسلامپ، قیف اسلامپ، میله کوبه و خط کش انجام می‌شود. هر چه میزان افت مخروط بتنی بیشتر باشد یعنی اسلامپ بیشتر است (مخلوط شل تر است)

 بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان این کار تنها با اجازه دستگاه نظارتی، تحت کنترل شدید و در هوای گرم که بتن تازه ضمن حمل و قبل از آبگیری و گیرش اولیه تمایل به سفت شدن دارد و آنهم تنها به میزانی که حداکثر ۲۵ میلیمتر افزایش اسلامپ مورد نظر باشد مجاز است ، منوط بر اینکه عمل اختلاط مجدد حداقل به مدت نصف زمان اختلاط ادامه یابد.

  سوالات خود را از ما بپرسید تا کمکتان کنیم!

   خیر.این ترکها هیچ عمقی ندارند و عمدتا بدلیل نرسیدن آب کافی ایجاد می شوند.

  بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان تعیین نسبت اختلاط بر اساس تجربه و بدون مطالعه آزمایشگاهی تنها برای بتن های پایین تر از رده C20 قابل اجراست و برای بتن های با رده های بالاتر تعیین نسبت های بهینه اختلاط باید از طریق مطالعات آزمایشگاهی و با در نظر گرفتن ظوابط طراحی بر اساس دوام صورت گیرد.

  بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان پوزولان ها اعم ازطبیعی،مصنوعی یا صنعتی ومواد شبه سیمانی مانند روباره یا سرباره کوره اهنگدازی وخاکستربادی رده c،مواد جایگزین سیمان بحساب می ایند وبسته به موردجهت تامین یک یا چند خاصیت زیر بکار می روند:

  ۱_کاهش مصرف سیمان
  ۲_کاهش سرعت و میزان حرارت هیدراسیون
  ۳_افزایش مقاومت بتن
  ۴_افزایش پایایی بتن از طریق کاهش نفوذ پذیری آن

  طبق نظریه تولید کنندگان این مواد برای مصرف همزمان چند ماده افزودنی محدودیتی وجود ندارد مشروط به اینکه اثرات خنثی کننده یا مخرب بریکدیگر وبر بتن نداشته باشند در این شرایط بهتر است به دستورالعمل سازنده مواد افزودنی مراجعه شود.

   بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان این کار تنها با اجازه دستگاه نظارتی، تحت کنترل شدید و در هوای گرم که بتن تازه ضمن حمل و قبل از آبگیری و گیرش اولیه تمایل به سفت شدن دارد و آنهم تنها به میزانی که حداکثر ۲۵ میلیمتر افزایش اسلامپ مورد نظر باشد مجاز است ، منوط بر اینکه عمل اختلاط مجدد حداقل به مدت نصف زمان اختلاط ادامه یابد.