به سایت پارسمان شیمی خوش آمدید

زیر مجموعه گروه پارسمان
افزودنی‌های هوازا
افزودنی‌های هوازا

افزودنی‌های شیمیایی هوازا

افزودنی‌های هوازا، افزودنی‌هايی هستند که پس از اضافه شدن در مخلوط، با تاثيرگذاری بر نيروهای کشش سطحی آب، بافتی همگنی از ريزحباب‌‌های گسترده، عمدی و ناپيوسته در بتن، ملات يا خمير سيمان پديد می‌آورند. با افزودنی‌های هوازا در واقع مقدار هوای بتن با تشکيل و تثبيت حباب‌‌های هوای ریز و کنترل شده به‌طور عمدی افزايش می‌یابد و برخلاف افزودنی‌های گازساز هيچ‌گونه گازی بر اثر واکنش‌های شيميايی در بتن پدیدار نمی‌شود. این افزودنی عمدتاً به‌منظور افزایش دوام بتن در برابر آثار مخرب ناشی از سیکل‌های مکرر ذوب و یخبندان و نفوذ نمک‌های ویژه ذوب استفاده می‌شود. علاوه‌بر این وجود حباب‌های ریز سراسری منجر به سبک‌سازی المان شده و عایق حرارتی مناسبی را نیز بوجود خواهد آورد. قطر این حباب‌های عمدی از اندازه حباب‌های محبوس و ناخواسته داخل بتن کوچکتر بوده و عمدتاً بين 10 تا 100 ميکرون است.

محصولات افزودنی هوازا
AE-200

افزودنی هوازای محصول پارسمان شیمی سری

AE-202

افزودنی هوازای محصول پارسمان شیمی سری