به سایت پارسمان شیمی خوش آمدید

زیر مجموعه گروه پارسمان

افزودنی های کاهنده آب بتن

افزودنی‌های کاهنده آب بتن پارسمان شیمی، شامل نسل جدید  ابر‌روان کننده‌ ها، فوق روان کننده ها، روان کننده های بتن بر‌پایه پلی‌کربوکسیلات است که به‌منظور استفاده در شرایط دمایی و اقلیم‌های مختلف آب هوایی طبقه‌بندی و فرموله شده‌اند. 

 ابر روان کننده‌ها

 

گروه محصولات افزودنی‌های ابر روان کننده بتن پارسمان شیمی، شامل نسل جدید ابر‌ روان کننده‌ها بر‌پایه پلی‌کربوکسیلات است که به‌منظور استفاده در شرایط دمایی و اقلیم‌های مختلف آب و هوایی طبقه‌بندی و فرموله شده‌اند.

این گروه محصولات که با کد فلوئنتیس ارائه می‌شوند، قابل استفاده در رده‌های مقاومتی متوسط و بالای بتن بوده و منجر به افزایش کارایی بتن تازه می گردد.

این محصولات به دلیل قابلیت بسیار بالا درکاهش مقدار آب که در نتیجه کاهش مقدار آب سیمان، باعث افزایش مقاومت بتن شده و نفوذپذیری آن را در برابر عواملی نظیـر کلر و سولفات کاهش می‌دهد. از این رو نام ابر روان کننده را به خود گرفته‌اند.

تنوع ابر روان کننده ها به مجریان و استفاده کنندگان این فرصت را می‌دهد که با توجه به شرایطی دمایی و آب و هوایی، جزئیات و حجـم پروژه مناسب‌ترین و بهینه‌ترین انتخاب را داشته باشند.

سری محصولات ابر روان کننده بتن پارسمان شیمیParsmanChemical ® FLUENTIS
HW-510

ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده بسیار قوی آب مناسب برای شرایط دمایی سرد

HW-510P

ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده قوی آب مناسب برای شرایط دمایی معتدل و سرد

HM-530

ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده بسیار قوی آب با خاصیت حفظ اسلامپ

PWR-901

ابر روان کننده بسیار قوی بر پایه پلی کربوکسیلات اتر

PWR-903

ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده بسیار قوی آب مناسب برای شرایط دمایی مختلف

HS-550

ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده بسیار قوی آب با خاصیت حفظ اسلامپ بسیار بالا

HS-500E

ابر روان کننده اقتصادی بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده بسیار قوی آب با خاصیت حفظ اسلامپ بسیار بالا

HP-SR500

ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده بسیار قوی آب مناسب برای شرایط دمایی مختلف

فوق روان کننده‌ها 

 

گروه محصولات افزودنی‌های فوق روان کننده بتن، شامل نسل جدید فوق کاهنده های آب بتن بر‌پایه پلی‌کربوکسیلات است که به‌منظور استفاده در شرایط دمایی و اقلیم‌های مختلف آب و هوایی طبقه‌بندی و فرموله شده‌اند.

محصولات فوق روان کننده‌ بتن پارسمان شیمی که با کد فلوئنتیس ارائه می‌شوند، قابل استفاده در رده‌های مقاومتی متوسط و بالای بتن بوده و منجر به افزایش کارایی بتن تازه می‌گردد. این محصولات به‌دلیل قابلیت بسیار بالا در کاهش مقدار آب و در نتیجه کاهش مقدار آب به سیمان، باعث افزایش مقاومت بتن شده و نفوذپذیری آن را در برابر عواملی نظیر کلر و سولفات کاهش می‌دهد. از این رو نام فوق روان کننده را به‌خود گرفته‌‌اند. تنوع فوق روان کننـده ها به مجریان و استفاده کنندگان این فرصت را می‌دهد که با توجه به شرایطی دمایی و آب و هوایی، جزئیات و حجـم پروژه مناسب‌ترین و بهینه‌ترین انتخاب را داشته باشند.

 
سری محصولات فوق روان کننده بتن پارسمان شیمیParsmanChemical ® FLUENTIS
CLS-400

فوق روان کننده اصلاح شده بر پایه لیگنوسولفونات کاهنده قوی آب با خاصیت حفظ اسلامپ بالا

CLS-500

فوق روان کننده اصلاح شده بر پایه لیگنوسولفونات کاهنده بسیار قوی آب با خاصیت حفظ اسلامپ بالا

MS-350

فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده قوی آب با خاصیت حفظ اسلامپ بسیار بالا

MS-450S

فوق روان کننده قوی بر پایه پلی کربوکسیلات ات

MM-330

فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده قوی آب با خاصیت حفظ اسلامپ

MW-310

فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده قوی آب مناسب برای شرایط دمایی سرد و معتدل

روان کننده‌های بتن

 

افزودنی روان کننده بتن پارسمان شیمی ماده‌ای مفید و به‌صرفه بر‌پایه پلی کربوکسیلات اتر است که به دلیل افزایش کارایی و کاهش آب بتن به مخلوط بتن اضافه می‌گردد.

این محصولات بر پایه پلی کربوکسیلات اتر ماده افزودنی با عملکرد چندگانه است که علاوه بر کاهش میزان آب بتن،‌ حفظ کارایی بتن و تاخیر در گیرش را به دنبال خواهد داشت. روان کننده های بتن اقتصادی بر پایه پلی کربوکسیلات اتر یکی از محصولات این دسته از روان کننده ها می‌باشد. محصول N-130 پارسمان شیمی یکی از محصولات این دسته می‌باشد که منطبق با استاندارد ملی ایران به شماره 2930 ساخته شده‌اند.

این نوع از روان کننده‌های بتن کاهنده بسیار قوی آب هستند و موجب افزایش کارایی بتن می‌شوند. همچنین مقاومت کوتاه و بلند مدت بتن را نیز افزایش می‌دهند. استفاده از روان کننده بتن میزان مصرف سیمان را به صورت چشم‌گیری کاهش می‌دهد. این نوع محصولات عاری از هرگونه مواد خورندگی می‌باشد.

سری محصولات روان کننده بتن پارسمان شیمی® ParsmanChemical
CLS-300

روان کننده اصلاح شده بر پایه لیگنوسولفونات کاهنده آب با خاصیت حفظ اسلامپ بال

N-130

روان کننده اقتصادی بر پایه پلی کربوکسیلات اتر کاهنده قوی آب