به سایت پارسمان شیمی خوش آمدید

زیر مجموعه گروه پارسمان

تست محصول کمک‌سایش‌ و بهبود دهنده مقاومت درآسیای خط دو شرکت سیمان کردستان

در این گزارش به صورت مشروح به مراحل انجام تست محصول کمک سایش ParsGrind SM-11K برای سیمان تیپ 5 کارخانه سیمان کردستان پرداخته شده ‌است. در این تست با اضافه نمودن محصول کمک‌سایش و بهبود دهنده مقاومت، با دوز میانگین تست آغاز گردید. و بیشینه افزایش بار ورودی آسیا و تاثیر این محصول بر نرمی، زبره و مقاومت سیمان مشخص گردید. لازم به توضیح است که این تست در دو روز متوالی (مورخ 9 و 10 مرداد 1401) انجام شد.

2-مراحل انجام تست

2-1-نصب و راه اندازی دوزینگ پمپ و مخزن حاوی محصول

مخزن 1000 لیتری حاوی محصول به محل آسیای سیمان منتقل گردید. دوزینگ پمپ بر روی مخزن نصب گردیده و خروجی پمپ توسط یک لوله به بالای آسیا منتقل و بر روی نوار ورودی کلینکر به آسیا نصب گردید. در روز اول یعنی مورخ 9 مرداد 1401، خروجی پمپ پس از نصب اندازه‌گیری شده و ابتدا معادل دوز 350 گرم بر تن متناسب با میزان بار ورودی 55 تن در ساعت معادل 320 گرم در دقیقه تنظیم گردید.

2-2-شروع به کار آسیا و آغاز تست در روز اول

در روز اول (مورخ 9 مرداد) ساعت حدودا 17 عصر دوزینگ پمپ روشن و اضافه نمودن کمک سایش به ورودی آسیا آغاز گردید. روند تغییرات مشخصات آسیا و سیمان  تا ساعت 24 شب به شرح جدول 1 است.

                                                جدول 1: روند تغییرات مشخصات آسیا و سیمان در روز اول تست

 

ساعت

بار ورودی

(t/h)

دوز مصرف کمک سایش

(gr/min)

اختلاف فشار

(mbar)

الواتور

(Kw)

لرزش آسیا

(mm/s)

دور سپراتور

(rpm)

دمای سیمان

(°C)

بلین

(cm2/g)

مانده 90 میکرون (%)

 

8:00

55

0

1.6

96

4.8

72

133

3400

6

9:00

55

0

1.6

78

6.4

72

138

  

10:00

55

0

1.6

88

5.5

72

134

3200

9

11:00

60

0

1.6

76

5.9

75

135

  

12:00

60

0

1.6

78

5.8

75

137

3300

8

13:00

63

0

1.8

96

6.5

75

132

  

14:00

53

0

1.7

87

6.3

75

135

3400

7

15:00

56

0

1.6

89

5.8

75

135

  

16:00

57

0

1.7

88

6.8

75

135

  

آغاز تزریق کمک سایش

 

17:00

65

320

1.4

87

6.8

74

128

  

18:00

80

200

1.9

110

6.8

74

133

3200

9

19:00

         

20:00

90

200

1.7

94

6.8

74

122

2900

10

21:00

90

250

1.7

95

6.4

74

121

  

22:00

75

275

1.4

89

6.5

74

124

3100

7

23:00

80

275

1.5

83

6.2

74

125

  

00:00

80

275

1.5

80

6.3

74

127

3100

8

01:00

80

0

1.6

87

5.7

74

124

  

پایان تزریق کمک سایش

02:00

55

0

1.5

91

5.6

74

125

3200

6

03:00

65

0

1.5

86

6

74

131

  
           

نکته1: در محاسبات بلین برای سیمان تولید شده با کمک سایش، با توجه به اینکه تخلخل یک حجم مشخصی از سیمان نسبت به حالت بدون کمک سایش، کاهش میباید حتما میبایست مقدار جرم سیمانی قرار داده شده در محفظه‌ی تست، اصلاح گردد تا بستر سیمانی سست ایجاد نشود. در نتیجه نتایج بلین صرفا یک حدودی را نشان میدهد و چندان قابل اتکا نیست.

نکته2: قابل ذکر است که از حدود ساعت 18 تا 19 به علت نوسان برق آسیا متوقف گردید و پس از راه‌اندازی مجدد تزریق کمک سایش از سر گرفته شد.

  • 2-3- شروع به کار آسیا و آغاز تست در روز دوم

در روز دوم (مورخ 10 مرداد) ساعت حدودا 12:30 صبح دوزینگ پمپ مجدد روشن و اضافه نمودن کمک سایش به ورودی آسیا آغاز گردید. روند تغییرات مشخصات آسیا و سیمان  تا ساعت 17 عصر به شرح جدول 2 است. بر اساس نتیجه روز اول در روز دوم دز مصرف کمک سایش بر روی 320 گرم بر دقیقه (معادل 240 گرم بر تن برای ظرفیت 80) تنظیم شد.

                                                جدول 2: روند تغییرات مشخصات آسیا و سیمان در روز دوم تست

 

ساعت

بار ورودی

(t/h)

دوز مصرف کمک سایش

(gr/min)

اختلاف فشار

(mbar)

الواتور

(Kw)

لرزش آسیا

(mm/s)

دور سپراتور

(rpm)

دمای سیمان

(°C)

بلین

(cm2/g)

مانده 90 میکرون (%)

 

11:00

60

0

1.3

89

6.2

75

117

3500

2

12:00

63

0

1.4

90

6.1

75

122

3000

5

آغاز تزریق کمک سایش

13:00

75

320

1.3

72

5.6

76

133

3050

8

14:00

75

320

1.2

73

6.3

77

135

3000

6

15:00

80

320

1.2

75

6.4

77

131

3000

7

16:00

75

320

1.6

93

6.7

75

121

3100

8

17:00

75

320

1.4

94

6.8

73

122

3100

6

پایان تزریق کمک سایش

           

نکته1: در محاسبات بلین برای سیمان تولید شده با کمک سایش، با توجه به اینکه تخلخل یک حجم مشخصی از سیمان نسبت به حالت بدون کمک سایش، کاهش میباید حتما میبایست مقدار جرم سیمانی قرار داده شده در محفظه‌ی تست، اصلاح گردد تا بستر سیمانی سست ایجاد نشود. در نتیجه نتایج بلین صرفا یک حدودی را نشان میدهد و چندان قابل اتکا نیست.

3-ارزیابی مقاومتی:

در خلال انجام تست و در مقاطع زمانی ثبات شرایط آسیا (در آخرین ساعات تست در هر روز) نمونه های مقاومتی جهت ارزیابی مقاومت 2 و 7 و 28 روزه گرفته شد. 4 نمونه مقاومتی که دو نمونه برای آخرین ساعات روز اول و دو نمونه نیز برای آخرین ساعات روز دوم بمنظور ساخت نمونه‌های منشوری به آزمایشگاه کارخانه سیمان کردستان منتقل شد. نتایج مقاومتی نمونه تا 28 روز حاکی از افزایش مقاومت دارد. بطور میانگین مقاومت 2 روزه سیمان با کمک سایش حدود 239 کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع، مقاومت 7 روزه حدود 385 کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع و مقاومت 28 روزه 544 کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع ارزیابی گردیده است.

4-نتیجه گیری:

نتایج نشان می دهد در شرایط پایدار آسیا افزایش ظرفیت تا 90 تن بر ساعت برای آسیای خط دو سیمان کردستان با محصول SM-11K قابل حصول است. این میزان نسبت به ظرفیت شروع تست ( 55 تن برساعت) 63 درصد افزایش نشان می‌دهد. البته با توجه به اینکه مقصود از استفاده از محصول کمک سایش در این آسیا افزایش توامان ظرفیت و مقاومت است، تنظیمات آسیا با مواد کمک سایش به طریقی اصلاح شد که در تناژ حداقل 75 تن بر ساعت افزایش مقاومت حدود 18 درصدی نیز در مقاومت 28 روزه تاکنون مشاهده شده است. یعنی علاوه بر افزایش 18 درصدی مقاومت 28روزه شاهد افزایش بیش از 36 درصد ظرفیت ورودی آسیا هستیم.

بصورت کلی در شرایط بسیار پایدار آسیا (از همه جهات) نتایج زیر با استفاده از محصول کمک سایش و بهبود دهنده‌ی مقاومت SM-11K بسادگی قابل وصول است (جدول شماره 3).

جدول 3: خلاصه نتایج استفاده از کمک سایش

کد محصول کمک سایش

دز مصرف کمک سایش

حداقل افزایش ظرفیت

درصد افزایش مقاومت 2 روزه

درصد افزایش مقاومت 7 روزه

درصد افزایش مقاومت 28 روزه

SM-11K

250 گرم بر تن

37 درصد

10 درصد

8 درصد

18 درصد