به سایت پارسمان شیمی خوش آمدید

زیر مجموعه گروه پارسمان

دوغاب‌ الیافدار میکروسیلیس

دوغاب الیافدار میکروسیلیس محصول پارسمان شیمی بر پایه میکروسیلیس است که موجب بهبود مشخصات فیزیکی و مکانیکی (مقاومت فشاری، خمشی و کششی) و دوام بتن می‌گردد. این محصول با استفاده از افزودنی‌ها، نگهدارنده ویژه به صورت سوسپانسیونی از پودر میکروسیلیس، آب و الیاف با ویسیکوزیته مناسب استفاده می‌شود.

 

مزایا و ویژگی‌ها

  • افزایش استحکام بتن
  • افزایش دوام بتن و کاهش نفوذپذیری بتن
  • کاهش ریزترک‌های المان‌های بتنی
  • بهبود مشخصات رئولوژی بتن
  • دستیابی به بتن‌های پرمقاومت 
 
مدل محصولتوضیحات محصول

SLP-4045

دوغاب الیافدار محصول پارسمان شیمی محصولی بر پایه میکروسیلیس

SLP-5045

دوغاب الیافدار محصول پارسمان شیمی محصولی بر پایه میکروسیلیس