به سایت پارسمان شیمی خوش آمدید

زیر مجموعه گروه پارسمان
دیرگیر کننده‌های بتن
دیرگیر کننده‌های بتن

دیرگیر کننده‌ بتن

گروه محصولات دیرسخت شونده یا دیرگیر‌ کننده‌ بتن پارسمان شیمی با کنترل زمان گیرش و ایجاد کارایی موجب بهبود مشخصات مکانیکی بتن می‌شود.

دیرگیرکننده‌ها با ایجاد تاخیر کنترل‌شده در گیرش ملات و بتن و جلوگیری از سفت شدگی آن سبب سهولت در بتن ریزی و پرداخت سطوح می‌گردد. استفاده از دیرگیرکننده‌ها برای بتن‌ریزی در شرایط دمایی گرم، بتن‌ریزی حجیم و حمل و یا نگهداری بتن تازه در زمان طولانی توصیه می‌شود. مواد افزودنی دیرگیر کننده‌ بتن، مواد آلی و یا ترکیبی از مواد آلی و معدنی هستند که برای حفظ کارایی بتن و یا ملات تازه به مخلوط اضافه می‌شوند. رعایت دقیق دستورالعمل‌های اجرایی و دقت در اندازه‌گیری مقادیر مصرفی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا همواره خطر عدم گیرش ناشی از مصرف بیش از اندازه افزودنی‌های دیرگیر کننده وجود دارد.

این افزودنی‌های بتن روند کسب مقاومت‌های مکانیکی کوتاه مدت بتن را به تاخیر انداخته اما پس از عمرهای 5 و 7 روزه رشد مقاومت جبران شده و در اغلب موارد تاخیر در روند گیرش باعث حصول نتایج مقاومتی بهتر و تولید محصولاتی با تخلخل کمتر نسبت به نمونه‌های فاقد افزودنی‌های بتن می‌گردد.

محصولات افزودنی دیرگیر کننده بتن® ParsmanChemical
R-200

دیرگیر کننده بتن با خاصیت افزایش مقاومت بلند مدت

R-201

دیرگیر کننده قوی با خاصیت تاخیر در گیرش بتن