به سایت پارسمان شیمی خوش آمدید

زیر مجموعه گروه پارسمان

فرآیند بتن آماده

فرآیند بتن آماده

1

 

اتاق کنترل: مغز کارخانه که اندازه‌گیری‌های دقیق مورد نیاز را برای هر پست محاسبه و ارسال می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد تا مخلوط مشخص شده را در محفظه قرار دهند.

2

سطل‌های سنگدانه: این جایی است که تمام انواع مختلف مصالح دانه‌ای ذخیره می‌شود. در اینجا، مقدار دقیق مواد مورد نیاز وزن شده، سپس از طریق یک تسمه نقاله به ایستگاه اختلاط منتقل می‌شود تا با هم مخلوط شوند.

3

سیلوهای سیمان: جایی که سیمان در آن ذخیره می‌شود. سپس سیمان توزین شده و به ایستگاه اختلاط منتقل می‌شود تا به همراه سنگدانه‌ها مخلوط شود.

4

آب و مواد افزودنی: هنگامی که آب به مواد خشک اضافه می‌شود، خود مخلوط بتن مرطوب شروع به شکل گرفتن می‌کند، همچنین مواد افزودنی برای استحکام بیشتر، عمل‌آوری سریع‌تر یا کارایی بهتر به آن اضافه می‌شود.

5

 

ایستگاه اختلاط: در این قسمت، تمام مواد خشک با آب مخلوط می‌شوند تا زمانی که استحکام صحیح به دست آید.

 

6

نقطه تخلیه: در این قسمت مخلوط تخلیه می‌شود و در پشت میکسر بارگذاری می‌شود، که برای حفظ استحکام صحیح، در حین انتقال به محل کار، می‌چرخد.

M.Gh.