به سایت پارسمان شیمی خوش آمدید

زیر مجموعه گروه پارسمان
لیست استانداردهای سیمان و ملات

لیست استانداردهای سیمان و ملات

لیست استانداردهای سیمان و ملات
عنوان ASTM AASHTO BS ISO ISIRI EN CSA/ACI
مشخصات سیمان بنایی C91 3516-1 413-1
آزمایش مقاومت فشاری ملات سیمان (مکعبی) C109 T106 4550-3/4 1881-131 196-1 A3004-C2
آزمایش تجزیه شیمیایی سیمان C114 T105 12389 29581 1692 1693-1/2 1694 1695 6443 196-2 196-4 196-21 A3003.12
تعیین نرمی سیمتن (کدرسنج واگنر) C115 T98
مشخصات سیمان پرتلند C150 M85 1370 4027 389 197-1 A3000
آزمایش انبساط (سلامت) سیمان (روش اتوکلاو) C151 T107 391 196-3 A3004-B5
آزمایش تغییر طول ملات و بتن سخت شده C157 T160 A3004-C5 A23.2-C21
نمونه‌­گیری از سیمان C183 T127 389 196-7 A3004-A1
تعیین مقدار هوای ملات C185 T137 4551 6170 1015-7 A3004-C4
تعیین گرمای هیدراته شدن سیمان C186 4550-3 29582 394 196-8 196-9 A3004-B7
تعیین روانی متعارف سیمان C187 T129 392 11895 196-3 A3004-B1
تعیین جرم مخصوص سیمان C188 T133 7148 196-6 A3004-A2
تعیین زمان گیرش سیمان (ویکات) C191 T131 9597 392 196-3 A3004-B2
تعیین نرمی سیمان (بلین) C204 T153 390 196-6
مشخصات میز جریان برای ملات سیمان C230 M152 1015-3 A3005.4
آزمایش سولفات در ملات سیمان هیدراته C265
تعیین زمان گیرش سیمان (گیلمور) C266 T154 A3004-B3
مشخصات ملات بنایی C270 998-2 ACI547R
روش اختلاط مکانیکی خمیرهای سیمان و ملات C305 T162 392 196-3 A3004-B1 A3004-C1
آزمایش مقاومت خمشی ملات C348 393 196-1
آزمایش مقاومت فشاری ملات (منشوری) C349 679 393 196-1
آزمایش سفتی اولیه سیمان پرتلند (روش ملات) C359 T185
تعیین نرمی سیمان با الک 45 میکرون C430 T192
آزمایش سفتی اولیه سیمان (روش خمیر) C451 T186
آزمایش قابلیت انبساط سولفاتی ملات سیمان پرتلند C452 11790 15697
تعییم مقدار بهینه SO3 در سیمان پرتلند C563 1694
مشخصات سیمان پرتلند آمیخته سرباره­ای C595 M240 3517 197-1 197-4 A3001.5
مشخصات سیمان­‌های پرتلند آمیخته پوزولانی C595 M240 3432 197-1 197-4 A3001.5
آزمایش جمع­‌شدگی و خشک شدن ملات C596 10444
مشخصات ماسه مرجع برای آزمایش سیمان C778 3040 12819 196-1
تعیین نرمی سیمان و مواد خام با الک (روش تَر) C786 451-2 A3004-A3
آزمایش انبساط مقید سیمان انبساطی C806
مشخصات سیمان منبسط شونده C845
آزمایش ارزیابی یکنواختی مقاومت سیمان C917
آزمایش تغییر طول ملات سیمان در برابر سولفات C1012 15697
آزمایش انبساط ملات سیمان در آب C1038
آزمایش های مربوط به گروت های پایه سیمان هیدرولیکی C1107
مشخصات عملکردی سیمان­‌های هیدرولیکی C1157
ارزیابی آزمایشگاه سیمان C1222
تعییم فازهای کلینکر سیمان (روش میکروسکوپی) C1356
آزمایش روانی ملات سیمان C1437 1015-3
تعیین شاخص انباشتگی سیمان پرتلند C1565
مشخصات سیمان زود سخت‌­شونده C1600
آزمایش جمع­‌شدگی شیمیایی خمیر سیمان C1608
روش اختلاط شدید برشی خمیر سیمان C1738
آزمایش آب انداختگی گروت سیمانی قطعات پس­ کشیده C1741
آزمایش انبساط سیمان (روش لوشاتلیه) 9597 196-3
آزمایش خاصیت پوزولانی سیمان­‌های پوزولانی 863 196-5
آزمایش سیمان بنایی 3516-2 413-2
آیین انبار کردن سیمان در کارگاه 2761
ارزیابی انطباق سیمان 197-2
اندازه­‌گیری مقدار مواد متورم­شونده در پر کننده جایگزین کلینکر سیمان 4218
مشخصات بسته ­بندی سیمان 4543
مشخصات سیمان بسیار کم حرارت ویژه 14216
مشخصات سیمان پرتلند آهکی 4220 197-1
مشخصات سیمان پرتلند سفید 2931
مشخصات سیمان پرتلند مرکب 11571-1
مشخصات سیمان تراس 990 197-1
مشخصات سیمان سوپر سولفات 15743

M.Gh.