به سایت پارسمان شیمی خوش آمدید

زیر مجموعه گروه پارسمان
لیست استانداردهای سیمان و ملات

لیست استانداردهای سیمان و ملات

لیست استانداردهای سیمان و ملات
عنوانASTMAASHTOBSISOISIRIENCSA/ACI
مشخصات سیمان بناییC91   3516-1413-1 
آزمایش مقاومت فشاری ملات سیمان (مکعبی)C109T106

4550-3/4

1881-131

  196-1A3004-C2
آزمایش تجزیه شیمیایی سیمانC114T105 

12389

29581

1692

1693-1/2

1694

1695

6443

196-2

196-4

196-21

A3003.12

تعیین نرمی سیمتن

(کدرسنج واگنر)

C115T98     
مشخصات سیمان پرتلندC150M85

1370

4027

 389197-1A3000
آزمایش انبساط (سلامت) سیمان (روش اتوکلاو)C151T107  391196-3A3004-B5
آزمایش تغییر طول ملات و بتن سخت شدهC157T160    

A3004-C5

A23.2-C21

نمونه‌­گیری از سیمانC183T127  389196-7A3004-A1
تعیین مقدار هوای ملاتC185T1374551 61701015-7A3004-C4
تعیین گرمای هیدراته شدن سیمانC186 4550-329582394

196-8

196-9

A3004-B7
تعیین روانی متعارف سیمانC187T129  

392

11895

196-3A3004-B1
تعیین جرم مخصوص سیمانC188T133  7148196-6A3004-A2
تعیین زمان گیرش سیمان (ویکات)C191T131 9597392196-3A3004-B2
تعیین نرمی سیمان (بلین)C204T153  390196-6 
مشخصات میز جریان برای ملات سیمانC230M152   1015-3A3005.4
آزمایش سولفات در ملات سیمان هیدراتهC265      
تعیین زمان گیرش سیمان (گیلمور)C266T154    A3004-B3
مشخصات ملات بناییC270    998-2ACI547R
روش اختلاط مکانیکی خمیرهای سیمان و ملاتC305T162  392196-3

A3004-B1

A3004-C1

آزمایش مقاومت خمشی ملاتC348   393196-1 
آزمایش مقاومت فشاری ملات (منشوری)C349  679393196-1 
آزمایش سفتی اولیه سیمان پرتلند (روش ملات)C359T185     
تعیین نرمی سیمان با الک 45 میکرونC430T192     
آزمایش سفتی اولیه سیمان (روش خمیر)C451T186     
آزمایش قابلیت انبساط سولفاتی ملات سیمان پرتلندC452   1179015697 
تعییم مقدار بهینه SO3 در سیمان پرتلندC563   1694  
مشخصات سیمان پرتلند آمیخته سرباره­ایC595M240  3517

197-1

197-4

A3001.5
مشخصات سیمان­‌های پرتلند آمیخته پوزولانیC595M240  3432

197-1

197-4

A3001.5
آزمایش جمع­‌شدگی و خشک شدن ملاتC596   10444  
مشخصات ماسه مرجع برای آزمایش سیمانC778   

3040

12819

196-1 
تعیین نرمی سیمان و مواد خام با الک (روش تَر)C786    451-2A3004-A3
آزمایش انبساط مقید سیمان انبساطیC806      
مشخصات سیمان منبسط شوندهC845      
آزمایش ارزیابی یکنواختی مقاومت سیمانC917      
آزمایش تغییر طول ملات سیمان در برابر سولفاتC1012    15697 
آزمایش انبساط ملات سیمان در آبC1038      
آزمایش های مربوط به گروت های پایه سیمان هیدرولیکیC1107      
مشخصات عملکردی سیمان­‌های هیدرولیکیC1157      
ارزیابی آزمایشگاه سیمانC1222      
تعییم فازهای کلینکر سیمان (روش میکروسکوپی)C1356      
آزمایش روانی ملات سیمانC1437    1015-3 
تعیین شاخص انباشتگی سیمان پرتلندC1565      

مشخصات سیمان

زود سخت‌­شونده

C1600      
آزمایش جمع­‌شدگی شیمیایی خمیر سیمانC1608      
روش اختلاط شدید برشی خمیر سیمانC1738      
آزمایش آب انداختگی گروت سیمانی قطعات پس­ کشیدهC1741      

آزمایش انبساط سیمان

(روش لوشاتلیه)

   9597 196-3 
آزمایش خاصیت پوزولانی سیمان­‌های پوزولانی   863 196-5 
آزمایش سیمان بنایی    3516-2413-2 
آیین انبار کردن سیمان در کارگاه    2761  
ارزیابی انطباق سیمان     197-2 
اندازه­‌گیری مقدار مواد متورم­شونده در پر کننده جایگزین کلینکر سیمان    4218  
مشخصات بسته ­بندی سیمان    4543  
مشخصات سیمان بسیار کم حرارت ویژه     14216 
مشخصات سیمان پرتلند آهکی    4220197-1 
مشخصات سیمان پرتلند سفید    2931  
مشخصات سیمان پرتلند مرکب    11571-1  
مشخصات سیمان تراس    990197-1 
مشخصات سیمان سوپر سولفات     15743 

M.Gh.