به سایت پارسمان شیمی خوش آمدید

زیر مجموعه گروه پارسمان

موسسه بتن آمریکا به سمت بتن سبزتر پیش می‌رود.

موسسه بتن آمریکا به سمت بتن سبزتر پیش می‌رود.

منبع خبر:

ENR (Engineering News-Record)

www.enr.com

 

تاریخ خبر:

1401/01/30

ACI   می‌گوید ابتکار جدید به بخش بتن کمک می‌کند تا کربن مواد را کاهش دهد.

کمک به ارزیابی ادعاها

شوکر می‌افزاید: تمرکز ما روی ارائه استانداردها نیست، این کار ACI است. اما کاری که می‌خواهیم انجام دهیم، توسعه آن قطعه اعتبارسنجی و همچنین کمک به زبان کد مدل است.

هیئت مدیره ACI بودجه ای را برای ایجاد و کارکنان پروژه های اولیه NEU تصویب کرد، اما در آینده، هدف این است که ساختار عضویت چند لایه پرداختی  عمدتاً کار NEU را تأمین مالی و هدایت کند. NEU که در داخل مقر ACI در Farmington Hills،Mich واقع شده است، به شتاب بخشیدن به دستیابی به فناوری و همکاری با کمیته‌های فنی ACI نیز کمک خواهد کرد.

او می افزاید: «سیستم بزرگ‌تری وجود دارد که باید به آن نگاه کرد.

 

مقاله مرتبط: بتن سبز چیست؟