به سایت پارسمان شیمی خوش آمدید

زیر مجموعه گروه پارسمان

چرخه های ذوب و یخبندان بتن چیست و چگونه اتفاق می افتد؟

چرخه ذوب و یخبندان بتن

چرخه ذوب و یخبندان بتن در طبیعت به دو صورت اتفاق می افتد. اولین مورد  از طریق تکرار سیکل‌های ذوب و انجماد آب در شکافها و شیارهای طبیعی سنگها ، مانند کوهها ، و امثال آن رخ میدهد.

دومین پدیده زمانی رخ می دهد که لایه سطحی سنگ توسط نور مستقیم خورشید داغ می شود ، مانند مناطق بیابانی. این لایه بالایی به طور مکرر منبسط و منقبض می شود و در نهایت باعث فرسودگی آن شده و ترک می خورد.

چرخه ذوب و یخبندان در بتن چیست؟

پدیده ذوب و یخبندان در بتن زمانی اتفاق می افتد که بتن سخت شده در حالت اشباع بوده و کاهش دما منجر به انجماد مولکول‌های H2O شود.

. از آنجا که آب یخ زده 9 درصد حجم بیشتری از حالت مایع دارد ، باعث ایجاد تنش در سازه بتنی می شود. با فرا رسیدن ماه های گرم، مولکول های H2O ذوب شده و ترک های کوچکی در لایه سطحی سازه بتنی نمایان می شود. زمستان بعد ، هنگامی که شکاف های کوچک بار دیگر با آب پر می شوند و دما کاهش می یابد ، مولکول های H2O منبسط شده و فضای بیشتری برای خود ایجاد می کنند و باعث ایجاد تنش بیشتر در سازه بتنی می شوند.

تکرار مداوم سیکل‌های ذوب و یخبندان در بتن باعث می‌شود که ترک های ریز به مرور بزرگتر شوند و در صورت عدم ترمیم

 و یا عدم استفاده از افزودنی های مناسب در مرحله اختلاط بتن – سازه یا المان مورد نظر به کلی آسیب خواهد دید.

واحد تولیدی پارسمان شیمی محصولات مناسبی را جهت حذف یا به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از سیکل‌های مکرر ذوب و یخبندان بتن با دزهای مصرف بهینه جهت استفاده در بازار ارائه نموده است. استفاده از محصولات ParsmanChemical AE-200 و ParsmanChemical AE-202 با ایجاد عمدی حباب‌های بسیار ریز و منظم در سرتاسر بافت بتن، زمینه ی ایجاد ترک‌های ناشی از ذوب و یخبندان  را از بین برده و آسیب‌های ناشی از این پدیده را به حداقل میرساند.