به سایت پارسمان شیمی خوش آمدید

زیر مجموعه گروه پارسمان

ژل‌ روان کننده بتن

سری محصولات ژل روان کننده بتن یا مگا ژل پارسمان شیمی که ارائه شده توسط این شرکت که برپایه میکروسیلیکا می‌باشند، پس از اضافه شدن در بتن با هیدروکسید کلسیم حاصل از واکنش‌های هیدراسیون سیمان ترکیب شده و منجر به تولید ساختارهای مستحکم سیلیکاتی می‌گردد. ایجاد این ساختارهای مستحکم و همچنین ذرات بسیار ریز میکروسیلیس موجب بهبود مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن شده و نفوذپذیری آن را به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. علاوه‌بر این استفاده از این سری محصولات منجر به افزایش کارایی بتن تر شده و مشخصات رئولوژیکی آن را بهبود می‌بخشد.

 

مزایا و ویژگی‌های ژل روان کننده بتن

  • افزایش استحکام بتن
  • افزایش دوام و کاهش نفوذپذیری بتن
  • دستیابی به بتن‌های پرمقاومت
  • افزایش کارایی بتن
  • کاهش خطرات زیست محیطی و استنشاق کارکنان
  • کاهش خزش و جمع‌شدگی
  • بهبود مشخصات رئولوژیکی بتن
مدل محصولتوضیحات محصول

352

مگاژل بهبود دهنده‌ی مقاومت و کاهنده‌ی نفوذپذیری بتن با خاصیت افزایش کارایی

504A

بهبود دهنده‌ی قوی مقاومت و کاهنده‌ی نفوذپذیری بتن بر پایه میکروسیلیس با خاصیت افزایش کارایی

504

مگاژل بهبود دهنده‌ی قوی مقاومت و کاهنده‌ی نفوذپذیری بتن با خاصیت افزایش کارایی متوسط

504H

مگاژل بهبود دهنده ی مقاومت و کاهنده ی قوی نفوذپذیری بتن با خاصیت افزایش کارایی بسیار بال

504N

مگاژل بهبود دهنده ی مقاومت و کاهنده قوی نفوذپذیری بتن با خاصیت افزایش کارایی بالا

505

مگاژل بهبود دهنده ی مقاومت و کاهنده نفوذپذیری بتن با خاصیت افزایش کارایی و حفظ اسلامپ

505L

مگاژل بهبود دهنده ی مقاومت و کاهنده نفوذپذیری بتن با خاصیت افزایش کارایی و حفظ اسلامپ بالا

PGA-410

ژل مکمل زودسخت کننده؛ با خاصیت افزایش مقاومت، کاهش نفوذپذیری و افزایش کارایی بتن